Lees voor
  1. Mail-a-friend
Mail-a-friend

Politiek en Organisatie

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van West Maas en Waal. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. Het college zorgt samen met zo´n 110 ambtenaren voor de uitvoering van het beleid van de gemeente.
Op deze pagina vindt u informatie over de samenstelling, taken en vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Tevens vindt u hier informatie over de gemeentelijke organisatie en de rekenkamercommissie.

Een raadslid spreken?

Wilt u graag iemand van de raad spreken? Op de pagina raadsleden vindt u informatie over de leden van de raad en contactgegevens. Maar u kunt ook contact opnemen met de griffie: T 14 0487 of E griffie@westmaasenwaal.nl.

Een collegelid spreken?

Wilt u graag iemand van het college spreken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat: T 14 0487.