navigation_sitewide_header

Lees voor
  1. Mail-a-friend
Mail-a-friend

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van onze gemeente. Zij vergaderen, ondersteund door de gemeentesecretaris, iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
De besluitenlijst wordt - na vaststelling - gepubliceerd op de pagina 'B en W-besluitenlijsten'.

De burgemeester en wethouders beheren elk een portefeuille.
Voor gegevens over de portefeuilleverdeling klik hier


Samenstelling college

foto: Anton Roeterdink Vakfotograaf foto: Anton Roeterdink Vakfotograaf

Ton de Vree - Perry Arissen (gemeentesecretaris) - Burgemeester Steenkamp
Bert van Swam - Sander Bos - Theo Hol