Lees voor
  1. Mail-a-friend
Mail-a-friend

Contact met de raad

Schrijven aan de gemeenteraad

Iedereen in West Maas en Waal die wil dat het gemeentebestuur iets doet in het belang van de samenleving van West Maas en Waal, kan een brief aan de gemeenteraad sturen. De brief komt op de agenda van de raad te staan als ingekomen stuk. De gemeenteraad bepaalt de wijze van afhandeling. U kunt de brief via de email of post verzenden. U kunt raadsleden ook afzonderlijk benaderen. Door te bellen, een brief of email te sturen of door hen aan te spreken > pagina 'Samenstelling raad'.

Raad makkelijker bereikbaar!

De gemeenteraad van de gemeente West Maas en Waal vindt het belangrijk om gemakkelijk bereikbaar te zijn. Daarom is er nu speciaal een mailadres voor de gemeenteraad!
Hiermee kunt u via een eenvoudige weg, in contact komen met de raad. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een raadslid spreken over een onderwerp dat leeft in de samenleving? Stuur dan een mail naar raad@westmaasenwaal.nl.
De griffie zal zorgen dat alle raadsleden uw mail ontvangt.

Vragen over de gemeenteraad?

Voor vragen en informatie over de gemeenteraad kunt u terecht bij de griffie: telefoon 14 0487.
Email: griffie@westmaasenwaal.nl

Raadsleden ontmoeten

Er zijn verschillende bijeenkomsten waar u raadsleden kunt ontmoeten. Bijvoorbeeld bij raadsvergaderingen en rondetafelgesprekken. Informatie over deze bijeenkomsten vindt u op deze internetsite.