Lees voor
  1. Mail-a-friend
Mail-a-friend

Rekenkamercommissie

Sinds 2006 moeten alle gemeenten een rekenkamer hebben. Rekenkamers functioneren onafhankelijk van de gemeenten en doen onderzoek, waarbij wordt gekeken of wat was beoogd is bereikt (doeltreffendheid), of dit is gebeurd met zo min mogelijk middelen (doelmatigheid) en of dit in overeenstemming met de geldende regels is geweest (rechtmatigheid).