Wat regelt dit bestemmingsplan?

Een deel van het perceel aan Bernhardstraat 37 Boven-Leeuwen wordt gewijzigd van Agrarisch – Oeverwal naar Wonen. Aanvullend wordt de bouw van één levensloopbestendige woning mogelijk gemaakt.

U kunt het bestemmingsplan inzien en hierop reageren

U kunt het ontwerp bestemmingsplan van 16 november tot en met 27 december 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw Ieke Kusters via ikusters@westmaasenwaal.nl of via 06 8205 0898.

U kunt het bestemmingsplan ook online inzien

Online: Bernhardstraat 37, Boven-Leeuwen(externe link)

NL.IMRO.0668.BOVBernhardstr37-BON1

Tot en met 27 december 2023 kunt u een zienswijze geven

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk.

Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.