Procedure

De afwijkingsprocedure voor de omgevingsvergunning Florastraat 24 is afgerond. De omgevingsvergunnning is onherroepelijk.

Inzien

Het afwijkingsbesluit Florastraat 24 te Boven-Leeuwen is kosteloos in te zien en te downloaden.