Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk?

Het bouwen van 3 seniorenwoningen
 

U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning vanaf 1 juli inzien en hierop reageren

Van 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021 is dit ontwerpbesluit in te zien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk

Voor een mondelinge zienswijze belt u met Marian Baars via 14 0487. Wilt u schriftelijke reageren dan schrijft u een brief. Die richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.