Procedure

De afwijkingsprocedure voor de omgevingsvergunning Dorpstraat 34d en 34e is afgerond. Het afwijkingsbesluit is onherroepelijk.

Inzien

Het afwijkingbesluit Dorpstraat 34d en 34e is kosteloos in te zien en te downloaden.