In de namiddag van 30 maart 2017 werden de bijna 100 deelnemers aan de Dag van de Toekomst hartelijk verwelkomd in het gemeentehuis. Na een dynamisch buffet was het tijd voor actie! Onder leiding van dagvoorzitter, Rob Koops, startte de inspirerende bijeenkomst over leefbaarheid in de raadzaal.

Visie Leefbaarheid 2030

Met de kersverse dorpswebsite van Altforst geeft wethouder Bert van Swam de aftrap van de bijeenkomst. Aan de hand van voorbeelden volgt een terugkoppeling op al gerealiseerde en in uitvoering zijnde speerpunten en maatregelen vanuit de Visie Leefbaarheid 2030. Denk hierbij aan de komst van zeven dorpsplatforms met binnenkort elk een eigen dorpswebsite. Daarnaast zijn ook de netwerkstructuur voor de directe leefomgeving, mantelzorgsteunpunten en de dorpsdeelauto in Appeltern gerealiseerd.
 

Samen werken en samen beslissen

Anke Siegers nam de zaal mee in haar inspirerende en confronterende lezing over de ontwikkelingen in het sociaal domein die momenteel plaatsvinden. 

In de door haar ontwikkelde “Nieuwe Route” werken cliënten/burgers en hulpverleners/ambtenaren samen vanuit gedragen plannen. In deze visie staat centraal dat verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij elkaar horen. Alle betrokkenen beslissen samen wat er nodig is om de situatie te verbeteren. 
Dit leidt niet alleen tot betere uitkomsten maar ook tot een verlichting van de professionele zorg.

Frisse blik

Met een frisse blik gingen de deelnemers aan de hand van vragen op zoek naar nieuwe ideeën om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. De vijf thema’s bij de tafellakensessie waren gebaseerd op de Visie Leefbaarheid 2030:

 • Samen werken/samen sturen
 • Onderwijs/jeugd
 • Wonen/Zorg/Werken
 • Communicatie/Digitalisering
 • Recreatie/Promotie

De creativiteit van de deelnemers kende geen grenzen en leverde een bijzondere succesvolle oogst op. Een paar voorbeelden van de nieuwe ideeën zijn:

 • De vrije uitloopambtenaar
  De ambtenaar van de toekomst zit niet alleen achter zijn bureau maar gaat meer de dorpen in. Hij weet zo beter wat er leeft in de samenleving, wat er nodig is en ook met wie hij/zij de ideeën verder kan uitwerken.
 • Pizza-gesprekken
  Beleidmakers praten nog vaak over, in plaats van met jongeren. Een mooi voorbeeld van hoe dit anders kan is de pizzaparty. Jongeren praten hierbij onder het genot van een pizza met de ‘grijze pakken’ in hun gemeente over werk, onderwijs en wonen. En dat smaakt naar meer!

Met een prachtige vertolking van het lied “Beautiful People” begeleid door mooie achtergrondbeelden sloot Anke Siegers de bijeenkomst rond 20.30 uur af waarna het tijd was voor de netwerkborrel.

Heeft u gevonden wat u zocht?