Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk?

Het bouwen van een appartementengebouw.

U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien en hierop reageren

Van 11 maart tot en met 21 april 2021 is dit ontwerpbesluit in te zien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze geven kan schriftelijk

Als u schriftelijk reageert, dan schrijft u een brief. Die richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.
U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.