..Iemand met psychische problemen in uw leven?

Heeft u in uw familie of directe omgeving iemand die kampt met psychische problemen? Bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, ASS, psychose of een andere psychische aandoening.

Het hebben van een psychische problemen is zwaar voor degene die het overkomt, maar ook voor naastbetrokkenen kan het veel spanning opleveren. Vaak ervaren naastbetrokkenen gevoelens van verdriet, machteloosheid, schuld, onbegrip, eenzaamheid, schaamte en soms ook conflicten.

Het gedrag van iemand met psychische problemen kan veel vragen oproepen. Soms vragen naastbetrokkenen zich af hoe ze het beste om kunnen gaan met moeilijke situaties of ervaren zij zich overbelast door de situatie.

Wat maakt zorgen voor iemand met een psychisch probleem vaak zo anders en soms zwaar?

Hierover willen wij graag met u in gesprek gaan.

Datum en tijd

  • Dinsdagavond 4 juni van 19.00 uur tot 20.30 uur

Locatie

  • Gemeentehuis West Maas en Waal
    Dijkstraat 11 Beneden-Leeuwen

Aanmelden

U kunt zich tot 31 mei aanmelden via:

Deelname is gratis.
Er is plek voor een maximaal aantal deelnemers. Geef u dus snel op!

Deze avond is voor naasten en andere belangstellenden uit de gemeente West Maas en Waal. En wordt georganiseerd door Steunpunt mantelzorg West Maas en Waal met medewerking van Pro Persona