Wij zijn bezig onze gemeente klimaatbestendig te maken. Voor de Wamelse Poort hebben we subsidie aangevraagd voor meer groen en water. Deze subsidie hebben we ook gekregen. Met dit plan willen we de dorpsentree vergroenen én bewoners toegang geven tot meer groen. 
Het plan dat hiervoor is ingediend was niet definitief. Daarom hebben we het voorgelegd aan de aanwonenden.

Bewonersavond

Wij willen graag van de aanwonenden weten wat ze van het plan vinden. Daarom is het schetsontwerp eind 2021 op een bewonersavond gepresenteerd en toegelicht. Vervolgens hebben bewoners aangegeven wat ze ervan vonden en welke ideeën ze nog hadden.

De opmerkingen en ideeën van de aanwonenden hebben wij verzameld in een reactienota. In deze nota vindt u ons antwoord op de aangedragen ideeën/opmerkingen. We hebben zo veel als mogelijk de ideeën/opmerkingen verwerkt in het definitieve plan. We hadden u dit plan graag tijdens een 2e bewonersavond gepresenteerd en toegelicht. Helaas lukte dit niet door corona. 

Uitvoering

Bij de te downloaden bestanden vindt u het beplantingsplan en een tekening met alle boomsoorten.
Inmiddels is het plan definitief. Op dit moment zoeken wij een aannemer die het werk buiten uitvoert. Tegen de tijd dat we een aannemer geselecteerd hebben en klaar zijn om buiten te beginnen, brengen wij u hiervan op de hoogte. We verwachten in het najaar van 2022 te starten met de werkzaamheden.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de projectleider Martijn Timmermans via mtimmermans@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.