Wij zijn bezig onze gemeente klimaatbestendig te maken. Voor de Wamelse Poort is subsidie aangevraagd voor meer groen en water. Het plan dat hiervoor is ingediend is nog niet definitief.

Bewonersavonden

Wij willen graag van de aanwonenden weten wat ze van het plan vinden. Daarom organiseerden wij op 9 november een bewonersavond. Het plan is gepresenteerd en toegelicht. Vervolgens hebben bewoners aangegeven wat ze ervan vonden en welke ideeën ze nog hadden.

De opmerkingen en ideeën van de bewoners proberen we zo veel als mogelijk te verwerken in het plan. Tijdens een 2e bewonersavond wordt dit aangepaste plan gepresenteerd. Aanwonenden krijgen voor deze avond een uitnodiging.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de projectleider Martijn Timmermans via mtimmermans@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.