Wij zijn bezig onze gemeente klimaatbestendig te maken. Voor de Wamelse Poort hebben we subsidie aangevraagd voor meer groen en water. Deze subsidie hebben we ook gekregen. Met dit plan willen we de dorpsentree vergroenen én bewoners toegang geven tot meer groen. Het plan dat hiervoor is ingediend was niet definitief. 

Bewonersavond

Wij wilden graag van de aanwonenden weten wat ze van het plan vonden. Daarom is het schetsontwerp eind 2021 op een bewonersavond gepresenteerd en toegelicht. Vervolgens hebben bewoners aangegeven wat ze ervan vonden en welke ideeën ze nog hadden.

De opmerkingen en ideeën van de aanwonenden hebben wij verzameld in een reactienota. In deze nota vindt u ons antwoord op de aangedragen ideeën/opmerkingen. We hebben zo veel als mogelijk de ideeën/opmerkingen verwerkt in het definitieve plan. We hadden u dit plan graag tijdens een 2e bewonersavond gepresenteerd en toegelicht. Helaas lukte dit niet door corona. 

Uitvoering

In september 2022 is gestart met de werkzaamheden. Op dit moment zijn werkzaamheden in de afrondende fase. Als de aannemer klaar is, volgt de aanplant van het groen. Dit aanplanten doen we eind 2022 of begin 2023. 
Bij de te downloaden bestanden vindt u het beplantingsplan en een tekening met alle boomsoorten.

Door de langere levertijd van enkele speeltoestellen, plaatsen we de nieuwe toestellen in 2 fasen. De aannemer plaatst de balanceercombinaties tijdens zijn werkzaamheden. Eind 2022 of begin 2023 volgen het poortje en het speelhuisje in kasteelthema. De speeltoestellen die er stonden, plaatsen we ook terug.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de projectleider Amber van den Tillaart via avdtillaart@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.