U kunt structurele subsidie aanvragen vóór 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar.
Voor “cursussen cultuureducatie” en “projecten basisonderwijs” gelden andere termijnen. Deze zijn opgenomen in de aanvraagformulieren.

Beleidsregel

Cultuur verrijkt de samenleving door bij te dragen aan de ontplooiing van individuele burgers, de leefbaarheid te bevorderen en de gemeente aantrekkelijk te maken voor toeristen. Via de subsidieregeling Cultuur verstrekt de gemeente een financiële bijdrage aan initiatieven die gericht zijn op het behouden van het minimale niveau aan culturele voorzieningen en zo mogelijk op het uitbereiden ervan. Ook willen we stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners in aanraking komen met cultuur. 

Heeft u gevonden wat u zocht?