In de omgevingsvisie leggen we onze ambities en doelen voor de lange termijn vast. Hier staat in wat we op een plek willen en hoe we dat gaan bereiken.

De omgevingsvisie vervangt alle structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies van de gemeente. Het gaat in de omgevingsvisie bijvoorbeeld om verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, economie, wonen, landbouw en cultureel erfgoed. Voor zover het gevolgen heeft voor de ruimtelijke ontwikkeling ook om sport- en recreatie, toerisme, veiligheid en gezondheid. De omgevingsvisie is geen optelsom van losse stukken, maar één integrale visie voor het gebied waar we wonen en werken. In de omgevingsvisie staan beleidskeuzes op hoofdlijnen.
 
Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor iedereen die hier woont, werkt en recreëert. Om tot een omgevingsvisie te komen inventariseren we eerst al het bestaande beleid. Dat is een flinke klus. Door slimme vragen te stellen en samen te werken bouwen we aan een goede visie.

Samen werken aan een visie

Uiteraard maken wij die visie niet alleen. Juist door de inbreng van inwoners en ondernemers die dagelijks in onze gemeente wonen en werken, krijgen we een visie die past in dit gebied. We organiseren daarom diverse bijeenkomsten om mee te denken en te praten over de omgevingsvisie. Op woensdag 12 februari 2020 hebben veel mensen deelgenomen aan de de avond van het buitengebied: een avond voor de omgevingsvisie van het buitengebied. Eind 2020 vroegen we u te reageren op een aantal stellingen over het buitengebied. Daarop ontvingen wij 118 reacties. Deze reacties zijn input voor het maken van de uitgangspunten en de uiteindelijke omgevingsvisie. 
 

Planning omgevingsvisie buitengebied

  • werken aan een lijst met uitgangspunten voor de visie (december, januari)
  • de lijst met uitgangspunten leggen we in april voor aan de raad (arpil 2021)
  • vertaling van de uitgangspunten naar een ontwerp-omgevingsvisie (april, mei 2021)
  • de ontwerp-omgevingsvisie leggen we ter inzage, dan organiseren we ook een inloopbijeenkomst (waarschijnlijk juni 2021)
  • de raad stelt eind 2021 de omgevingsvisie van het buitengebied vast (eind 2021)

Buro Waalbrug ondersteunt ons in dit proces.

Heeft u gevonden wat u zocht?