Procedure

De procedure voor het afwijkingsbesluit is afgerond en vanaf 25 december 2014 onherroepelijk.

Inzien

Het afwijkingsbesluit Hamsestraat 10 is nu al kosteloos in te zien en te downloaden