Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van de verplaatsing van het agrarisch bedrijf aan de Walstraat 9 te Appeltern naar een perceel op de hoek Vissersweg-Koningsstraat te Appeltern. De locatie aan de Walstraat 9 wordt vervolgens herontwikkeld door de realisering van een woongebouw met 5 wooneenheden in de stijl van een traditionele T-boerderij.

Procedure

De procedure voor het bestemmingsplan Walstraat 9-Vissersweg ongenummerd (Buitengebied) is afgerond. Vanaf 27 maart 2013 is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Inzien

Het bestemmingsplan Walstraat 9-Vissersweg (Buitengebied) is kosteloos in te zien en te downloaden.