Nieuwbouwproject Appelhoek fase 1B

In Alphen wordt er gewerkt aan nieuwbouwproject Appelhoek fase 1A. Ondertussen zijn er ook plannen voor het project Appelhoek fase 1B. Fase 1B wordt ten oosten van fase 1A gerealiseerd.

Het nieuwbouwproject zou een unieke ontwikkeling bevatten, op basis van vraaggestuurd bouwen. Helaas heeft de ontwikkelaar besloten dat deze ontwikkeling niet doorgaat. De rest van het plan gaat wel door, maar heeft hierdoor enige vertraging opgelopen.

Ontwerpbestemmingsplan

Van 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 kunt u het bestemmingsplan inzien. U kunt het plan op gemeentehuis inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum. Denkt u er aan om, in verband met de maatregelen als gevolg van het coronavirus,een afspraak hiervoor te maken?

U kunt het plan ook online inzien: Appelhoek fase 1b

Bent u het niet eens met het ontwerpplan? Dan kunt tot 12 mei een zienswijze indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk.
Voor een mondelinge reactie belt u met Toine van der Wielen via 14 0487. Wilt u schriftelijke reageren dan schrijft u een brief. Die richt u aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Start verkoop

De volgende stap is de vaststelling van het bestemmingsplan. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld is er meer duidelijk over hoe de verkoop wordt geregeld en wat voor soort woningen en/of kavels er worden verkocht. Naar verwachting start de verkoop in het najaar van 2021. Houd deze pagina en de Maas & Waler in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met projectleider Willie van de Kamp. U bereikt hem via wvdkamp@westmaasenwaal.nl of 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?