Start werkzaamheden Appelhoek fase 1A

Het project Appelhoek fase 1A in Alphen wordt woonrijp gemaakt. Begin mei zijn we gestart met de werkzaamheden. We gaven toen aan eind juli klaar te zijn. Door onvoorziene omstandigheden loopt deze planning helaas vertraging op. 

Op dit moment worden de laatste woningen in het plan gebouwd. Deze bouwwerkzaamheden duren langer dan gepland. Daarom kunnen we voorlopig niet verder met het woonrijp maken van het plan. We verwachten de werkzaamheden eind augustus weer op te pakken. Dat betekent dat we waarschijnlijk eind september klaar zijn. 

Tijdens deze periode is het terrein minder goed bereikbaar. Het woonrijp maken houdt in dat het openbare terrein klaar wordt gemaakt voor uiteindelijk gebruik. Denk hierbij aan het aanbrengen van voorzieningen zoals afwateringsystemen, straatverlichting en groenvoorzieningen.

De tekeningen van de nieuwe situatie vindt u onderaan deze pagina.

Het plan

Het plangebied bevindt zich aan de noordwestzijde van Alphen. De locatie wordt begrensd door woningen aan de Tijnagel en het Gement, door agrarisch gebied en door bebouwing langs de Lindenlaan. De totale oppervlakte van het gebied is circa 6.355 m2. Alle kavels in het plan zijn inmiddels verkocht.

Heeft u vragen?

Er zijn meerdere contactpersonen voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Ook op het terrein ziet u tijdens de werkzaamheden verschillende personen rondlopen. Een aantal van deze personen is uw eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de werkzaamheden. U leest hier wie deze personen zijn, wat ze doen en hun contactgegevens.

Gerard Vermeulen en Rik Masselink - Voorman/straatmaker Gebra Infra

Gerard en Rik zijn dagelijks op het werk aanwezig. Ze sturen de mensen aan die buiten aan het werk zijn en werken zelf mee aan de uitvoering.

Gerard en Rik zijn uw aanspreekpunten voor het dagelijkse werk of bij noodgevallen.
Zijn ze niet op het werk aanwezig? Neem dan contact op via 026 303 1960 of e.aerns@gebra-infra.nl.

Rob Jansen - Toezichthouder R.J. Civiel

Heeft u tijdens de werkzaamheden technische of praktische vragen? Neem dan contact op met Rob Jansen. Spreek hem buiten even aan of neem contact met hem op via 06 5336 4499 of rob.jansen@rjciviel.nl.

Rob gaat de komende maanden aan de slag als toezichthouder. Dat betekent dat hij toezicht houdt op de werkzaamheden en zorgt dat de uitvoering van het project goed verloopt.

Jurgen Teunissen - Projectleider Gebra Infra

Heeft u vragen over de planning van de werkzaamheden? Of is er een noodgeval? Dan is Jurgen uw aanspreekpunt. U bereikt hem via 026 303 1960 of e.aerns@gebra-infra.nl.

Jurgen is projectleider van het project namens de aannemer, Gebra-Infra uit Arnhem. Hij draagt de leiding over de uit te voeren werkzaamheden en is regelmatig op het terrein te vinden. 

Edo Aerns - Werkvoorbereider/omgevingsmanager Gebra Infra

Edo Aerns is namens Gebra Infra werkvoorbereider voor het woonrijp make van Appelhoek fase 1A. Hij zorgt veelal vanuit kantoor voor de voorbereiding van het werk dat gedaan wordt.

Edo is uw contactpersoon voor alle overige vragen over dit project. Bel hem op 026 303 1960 of mail naar e.aerns@gebra-infra.nl

Willie van de Kamp - Senior projectleider gemeente West Maas en Waal

Projectleider Willie van de Kamp is vanuit de gemeente verantwoordelijk voor het woonrijp maken van Appelhoek fase 1A. Hij is de eindverantwoordelijke voor dit project.

Vragen over de werkzaamheden stelt u in eerste instantie aan de contactpersonen die buiten bij de werkzaamheden aanwezig zijn. Kunnen zij u niet helpen? Dan helpt Willie u verder. 

Heeft u gevonden wat u zocht?