Appelhoek fase 1A

Het project Appelhoek fase 1A in Alphen is gereed om woonrijp te maken. Dit betekent dat het openbare terrein klaar wordt gemaakt voor uiteindelijk gebruik. Denk hierbij aan het aanbrengen van voorzieningen zoals afwateringsystemen, straatverlichting en groenvoorzieningen. Onder voorbehoud van alle landelijke maatregelen, wordt er in het tweede kwartaal van 2021 gestart met het woonrijp maken.

Het plan

Het plangebied bevindt zich aan de noordwestzijde van Alphen. De locatie wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de woningen aan de Tijnagel en het Gement en aan de noordwestzijde door agrarisch gebied. De noordoostelijke en zuidwestelijke begrenzing worden respectievelijk gevormd door de lintbebouwing langs de Lindenlaan en eveneens agrarisch gebied.

Alle kavels in het plan zijn verkocht. Het totale uitgeefbare gebied bedraagt 6.355 m2. Er kunnen 21 grondgebonden woningen worden gerealiseerd op deze locatie.

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust. U bereikt ons op 0487 599 485 of via info@westmaasenwaal.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?