Wij gaan in februari ongeveer 6 kilometer aan sloten en greppels baggeren. Bij baggeren halen we modder, slib genaamd, uit het water. Wij doen dit om te blijven zorgen dat het water goed aan- en afgevoerd kan worden. 

Wie zijn de aannemers en wanneer voeren wij het uit?

De firma Dekkers uit Maasbommel verwijdert het slib. De firma Tijhuis uit Zwaag houdt de werkzaamheden in de gaten en begeleidt Dekkers waar nodig. Zij starten begin februari. Naar verwachting is eind februari alle slib verwijderd. 

Wat is de kwaliteit van het slib?

Wij hebben het slib goed onderzocht op verontreinigingen. Bijna al het slib is schoon en mag naast het water op de kant worden verspreid. Niet overal kan dat. Dan voeren we het slib af. Een klein deel van het slib is zo vies dat we het ook afvoeren. 

Wat gaat u er van merken?

Op de locaties waar wij baggeren kunt u kranen en transportwagens tegenkomen. Waar het kan werken ze vanaf de percelen. Gaat het niet, bijvoorbeeld omdat er gewas staat of het te nat is, werken ze vanaf de weg. Dat kan af en toe hinderlijk zijn. We vragen uw begrip hiervoor. Houd alstublieft ook rekening met de veiligheid van de mensen die hun werk uitvoeren.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neemt u dan contact op met Martijn Timmermans via 0487 599 462 of mtimmermans@westmaasenwaal.nl.