Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 22 maart 2022, nr. 12/22 - Z.068557

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Inpassingsadvies functie teammanager en plaatsing teammanagers - Z.067257

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Het in de bijlage toegevoegde inpassingsadvies van de functie teammanager vast te stellen;
 2. Akkoord te gaan met de plaatsing van de huidige teamleiders in de functie van teammanager per 1-1-2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Omgevingstafel februari 2022 - Z.069304

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Kennis te nemen van het verslag van de Omgevingstafel d.d. 7 maart 2022.
 2. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en geen principe medewerking te verlenen aan initiatief Noord-Zuid 8 te Appeltern.
 3. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan initiatief Molenstraat 37 te Boven-Leeuwen.
 4. Deze in-principe-medewerking vervalt als initiatiefnemers niet binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken aanleveren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Planschadeverzoek Noord Zuid 7 en 9, Appeltern - Z.069304

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. De ingediende aanvraag om tegemoetkoming in planschade ten behoeve van perceel Noord Zuid 9, Appeltern af te wijzen;
 2. Een tegemoetkoming in planschade ten behoeve van perceel Noord Zuid 7, Appeltern toe te wijzen conform het advies van SAOZ.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota LUP West Maas en Waal 2020-2023 - Z.067357

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Kennis te nemen van de informatienota over de stand van zaken van het Lokaal uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig West Maas en Waal (LUP) 2020-2023.
 2. De informatienota door te sturen naar de raad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 13, 29 maart 2022 - Z.068557

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 14 april 2022 bijeenkomst start circulaire demontage provinciale afdeling Prinsenhof A (Huis der Provincie).
  Wethouder Peters is aanwezig.
 • 14 mei 2022 pronkzitting carnavalsvereniging De Roefelbus.
  Burgemeester Van Neerbos en de wethouders Mol en Peters bezoeken de pronkzitting.