Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Uitnodigingen week 15, 11 april 2023 - Z.084097

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Online bijeenkomst Verenigingsstrategie 2030 - donderdag 13 april 2023 - Het college is verhinderd.
 • Toneelstuk "ReclameBedrijf Goebbels" - dinsdag 18 april 2023 - Het college is verhinderd.
 • Concert Koning Willem III - zaterdag 22 april 2023 - Burgemeester Van Neerbos bezoekt het concert.
 • Viering verjaardag van de Koning (Duits consulaat Kleve) - dinsdag 2 mei 2023 - Het college is verhinderd.
 • Ontvangst hardlopers Bevrijdingsloop - vrijdag 5 mei 2023 - Burgemeester Van Neerbos ontvangt de lopers.
 • Bevrijdingsfestival Wamel - zaterdag 6 mei 2023 - Burgemeester Van Neerbos en wethouder Reuvers zijn aanwezig.
 • ALV Gelders Genootschap - vrijdag 30 juni 2023 - Mits passend in agenda zal wethouder Mol aanwezig zijn.
 • Hanzejaar: Hanze Trade Summit - vrijdag 8 september 2023 - Uitnodiging is bestemd voor ondernemers.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 4 april 2023, nr. 14/23 - Z.084097

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

De besluitenlijst wordt besproken en ongewijzigd vastgesteld.

Informatienota vervolg herijken businesscases MFA's - Z.050937

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van de raadsinformatienota "vervolg herijken businesscases MFA's" en deze aan de raad aan te bieden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Van Heemstraweg 47 - Z.069993

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Van Heemstraweg 47 vast te stellen.
 2. Voor de woningen binnen dit bestemmingsplan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota uitvoeringsplan dementie vriendelijk West Maas en Waal 2023 - Z.084417

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de informatienota uitvoeringsplan dementie vriendelijk West Maas en Waal 2023
 2. De raad te informeren middels de informatienota uitvoeringsplan dementie vriendelijk West Maas en Waal 2023

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)