Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 11 april 2023, nr. 15/23 - Z.084399

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Uitnodigingen week 16, 18 april 2023 - Z.084399

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 4 mei 2023 Dodenherdenking 2023
  • Alphen, 19.15 kerkdienst, Raadslid mevrouw Jagtenberg-Poulussen
  • Dreumel, 19.00 kerkdienst, Raadslid mevrouw van Coolwijk
  • Beneden-Leeuwen, 19.00 kerkdienst, wethouder Reuvers
  • Boven-Leeuwen, 19.00 kerkdienst, burgemeester van Neerbos
  • Maasbommel, 19.00 kerkdienst, Raadslid de heer Hooijmans
  • Wamel, 19.00 VTC, wethouder Mol
 • 9 juni 2023 - Battle of the Boats scholenwedstrijd - het college is verhinderd
 • 23 september 2023 - VNG Nacht van de Integriteit - het college is verhinderd

Alphen, Wamelseweg 1 - Z.071790

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het wijzigingsplan Alphen, Wamelseweg 1 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Altforst, Woerdsestraat 12 - Z.077258

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het wijzigingsplan Altforst, Woerdsestraat 12 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Tesstraat 50 - Z.076539

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het wijzigingsplan Boven-Leeuwen, Tesstraat 50 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Dreumel, Oude Maasdijk 36 - Z.069741

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Dreumel, Oude Maasdijk 36 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Incidentele projectsubsidie 2021-2022; st. Stimulering Techniek Maas en Waal - Z.084716

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De in 2021 verstrekte incidentele projectsubsidie aan stichting Stimulering Techniek Maas en Waal definitief vast te stellen op €10.000.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanvragen tot behoud en bevordering leefbaarheid en samenredzaamheid - Z.084388

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Aan de volgende 5 initiatieven een eenmalige beloning van € 750 toe te kennen voor het verbeteren van de leefbaarheid:
  1. WiFinn, Beneden-Leeuwen: Bewoners WiFinn en buurt hobbyen en tuinieren samen;
  2. AVIOS Alphen: Sportieve zeskamp met verschillende doelgroepen (Alphse Speule);
  3. Werkgroep Sociale Samenhang, Maasbommel: Top 2000 muziekcafé;
  4. Organisatie Schik in de Schoolstraat, Alphen; Verenigingen in Alphen werken samen om één dag sportieve en verbindende activiteiten te organiseren;
  5. L.R. en P.C. de Vier Heemskinderen, Beneden-Leeuwen: Ontspannende en verbindende middag voor kwetsbare inwoners
 2. Aan de overige 9 initiatieven tot behoud en bevordering leefbaarheid gemotiveerd geen beloning toe te kennen.
 3. Één eenmalige beloning toe te kennen van € 750 voor het verbeteren van de samenredzaamheid aan: Vrienden van het kooikerhulphondje, Altforst; Bijeenkomst / lotgenotencontact voor gezinnen waar een gezinslid kanker heeft.
 4. Aan de overige 5 initiatieven tot behoud en bevordering samenredzaamheid gemotiveerd geen beloning toe te kennen.
 5. Eenmalig af te wijken van de beleidsregel 'Samen Beter' en 1 extra initiatieven tot behoud en bevordering leefbaarheid toe te kennen.
 6. Een persbericht op te stellen en de beloningscertificaten uit te reiken tijdens een bijeenkomst.
 7. Een eenmalige subsidie van € 750 te geven aan Dorpsplatform SLAG Alphen voor het realiseren van een Dorpskast in Alphen op locatie "Ons Thuis". Aan deze toekenning wel de volgende voorwaarden te verbinden:
  1. a. In de dorpskast wordt op een goed zichtbare plek informatie gegeven over de mogelijkheden die er zijn om aanspraak te maken op ondersteuning vanuit de gemeente. Dit zou kunnen door een folder op te hangen én een meeneem-flyer in de kast neer te leggen;
  2. b. Op de website van SLAG wordt niet alleen informatie gegeven over de dorpskast maar ook over de vaak structurele ondersteuning die de gemeente kan bieden. Bijv. door het plaatsen van een link naar de webpagina van de gemeente waar informatie staat over minimaregelingen, schuldhulpverlening, e.d.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

WK sjoelen 2023 - Z.036962

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. een bedrag van € 2.500,- ter beschikking te stellen aan De Eerste Maas en Waalse sjoelvereniging voor het WK Sjoelen 2023 uit de middelen die zijn bedoeld voor het sportakkoord (kostenplaats 65030-4335).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ruiming graven - Z.074961

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Toestemming verlenen aan Gerrit Verhagen van Pïetas BV voor de ruiming van 70 graven conform bijgaand overzicht.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Op de algemene begraafplaats in Wamel liggen op het ogenblik nog 70 zusters van de Congregatie Zusters van het Heilig Hart begraven. De congregatie heeft eerder besloten om de graven van de zusters die verlopen zijn niet meer te verlengen. In 2014 heeft ook een ruiming van toen verlopen graven plaats gevonden. Na ruiming zullen de stoffelijke resten worden overgebracht naar het kerkhof achter de voormalige Bernadettekerk in Maliskamp waar ze worden herbegraven in een verzamelgraf. Voor de ruiming is, in tegenstelling tot het opgraven en herbegraven, geen vergunning nodig van de burgemeester. De ruiming zal gedaan worden conform het plan van aanpak wat is ingediend door Pïetas BV, in overleg met de beheerder van de algemene begraafplaats.