Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Jaarverslag klachtenbehandeling 2022 - Z.086056

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag klachtenbehandeling 2022 en Jaarverslag Gemeentelijke ombudsman 2022.
 2. Middels informatienota de jaarverslagen ter kennis brengen aan de raad.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag klachtenbehandeling 2022 en Jaarverslag Gemeentelijke ombudsman 2022.
 2. Middels informatienota de jaarverslagen ter kennis brengen aan de raad.

en verzoekt uitwerking van de aanbevelingen en deze voor te leggen ter besluitvorming.

Uitnodigingen week 20, 16 mei 2023 - Z.085561

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 1 juli 2023 Werkbezoek Down the Rabbit Hole.
  Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 9 mei 2023, nr. 19/23 - Z.085561

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Omgevingstafel april 2023 - Z.086255

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van het verslag van de Omgevingstafel d.d. 24 april 2023;
 2. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de initiatieven:
  - Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 8;
  - Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 28;
  - Dreumel, Ruivertweg 3;
 3. Deze principemedewerking te laten vervallen als initiatiefnemers niet binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken aanleveren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Convenant Actief Maas en Waal 2023 - 2026 - Z.083179

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De samenwerking met Actief Maas en Waal voor de inzet van de combinatiefunctionarissen voort te zetten;
 2. De hardheidsclausule voor het toekennen van de subsidie vanuit de Algemene Subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal 2017 toe te passen;
 3. Een budgetsubsidie per jaar beschikbaar te stellen aan Groeisaam PO á € 114.302,- voor de combinatiefunctionarissen en uitvoeringsbudget Actief Maas en Waal voor de periode 2023 tot en met 2026;

De burgemeester besluit:
Wethouder Rob Reuvers te mandateren om het Convenant met Actief Maas en Waal 2023 - 2026 te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. De samenwerking met Actief Maas en Waal voor de inzet van de combinatiefunctionarissen voort te zetten;
 2. De hardheidsclausule voor het toekennen van de subsidie vanuit de Algemene Subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal 2017 toe te passen;
 3. Een budgetsubsidie per jaar beschikbaar te stellen aan Groeisaam PO á € 114.302,- voor de combinatiefunctionarissen en uitvoeringsbudget Actief Maas en Waal voor de periode 2023 tot en met 2026;

Het college verzoekt voor de ondertekening van het convenant inzicht in de afspraken voorgelegd te krijgen.