Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Vaststellen aangepaste beleidsregels samenleving 2022 - Z.070136

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De "Beleidsregels algemeen subsidies Samenleving West Maas en Waal" vast te stellen en de inleiding van de beleidsregels "Maatschappelijke Ontwikkeling" in te trekken.
 2. De beleidsregel "Jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) West Maas en Waal" vast te stellen.
 3. De beleidsregel "Behoud en bevordering Leefbaarheid en Samenredzaamheid West Maas en Waal" vast te stellen.
 4. De beleidsregel "Cultuur West Maas en Waal" vast te stellen.
 5. De beleidsregel "Armoede West Maas en Waal" vast te stellen.
 6. De beleidsregel "Tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen West Maas en Waal" vast te stellen.
 7. De beleidsregel "Verbinding onderwijs en techniek West Maas en Waal" vast te
  stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Sleutelovereenkomst de Hanze Maasbommel - Z.051600

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1.  In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde sleutelovereenkomst met de kopers van voormalig dorpshuis de Hanze in Maasbommel;
 2. Wethouder Mol te mandateren deze overeenkomst te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde sleutelovereenkomst met de kopers van voormalig dorpshuis de Hanze in Maasbommel;
 2. De burgemeester machtigt wethouder Mol deze overeenkomst te ondertekenen.

Principeverzoek bedrijfsontwikkeling biologisch pluimveebedrijf Zwaanheuvelhoeve - Z.061638

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het vergroten van het agrarisch bouwvlak Zwaanheuvelstraat 2a in Boven-Leeuwen tot 2 ha

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regionale zaken week 23, 7 juni 2022 - Z.071440

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotaties bij de vergaderingen:
  - 8 juni 2022 AB Regio Rivierenland
  - 9 juni 2022 PFO WMO/Jeugd
 2. Samen hitte aanpakken in het Rijk van Maas en Waal
  Als gevolg van klimaatverandering neemt het aantal hittegolven toe en demaximum temperaturen die daarin optreden worden steeds hoger. De gemeenten in het Rijk van Maas en Waal onderkennen de negatieve gevolgen en gaan zich inspannen om hittestress zoveel mogelijk te voorkomen. De provincie Gelderland onderkent de risico’s van hittestress en het heeft beleid in de Leidraad Hitte. Dit biedt de mogelijkheid om op korte termijn maatregelen tegen hittestress te versnellen en verbreden. Ook biedt het de mogelijkheid om samen te leren van zowel de inhoudelijke aanpak en effecten als het procesvragen die op ons padkomen.Voorgesteld wordt daartoe een instemmingsverklaring te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 1. Het college bespreekt de annotaties en stemt met de inhoud in.
 2. Het college stemt in met de ondertekening en de burgemeester machtigt wethouder Mol deze verklaring te ondertekenen.

Uitnodigingen week 23, 7 juni 2022 - Z.071440

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 15 juni 2022 afscheid wethouders Reus, Stolwijk en Baggerman, gemeente Culemborg.
  Wethouder Reuvers bezoekt de afscheidsreceptie.
 • 15 juni 2022 afscheid wethouder Fleuren, gemeente Berg en Dal.
  Wethouder Mol bezoekt de afscheidsreceptie.
 • 16 juni 2022 afscheid wethouders Van den Hurk en Wiendels, gemeente Buren
  Wethouder Mol bezoekt de afscheidsreceptie.
 • 16 september 2022 Dag van Gelderland, provincie Gelderland.
  Wethouder Mol zal aanwezig zijn.
 • 16 september 2022 regio Deal Dag, Fruitdelta Rivierenland.
  Burgemeester Van Neerbos en gemeentesecretaris Arissen zijn aanwezig

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 31 mei 2022, nr. 22/22 - Z.071440

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 24 mei 2022, nr. 21/22 - Z.071200

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)