Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 24, 12 juni 2023 - Z.086344

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotatie ALV VNG 14 juni 2023. Het college bespreekt de annotatie en stelt deze vervolgens vast voor de ALV.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Rondvraag week 24, 12 juni 2023 - Z.086344

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Wijzigingsplan Zandstraat 70, Beneden Leeuwen Tijdens de college vergadering van 30 mei jl. is het voorstel tot wijziging van het plan op verzoek van de aanvrager aangehouden. Inmiddels heeft aanvrager aangegeven het plan te annuleren. Het college neemt hiervan kennis.

Huisvesting basisschool De Laak Wamel - Z.087036

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Akkoord te gaan met het plaatsen van tijdelijke units bij basisschool De Laak in Wamel om het ruimtegebrek op te lossen.
 2. De kosten voor 2023 van € 39.806 te dekken uit de algemene reserve.
 3. De kosten voor de jaren 2024 tot en met 2027 van € 22.201 per jaar en € 12.951 voor 2028 mee te nemen in de begroting van 2024 en verder.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften - Z.035818

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 10 december 2019 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaarschrift subsidie - Z.081671

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 12 januari 2023 in stand te laten met dien verstande dat de motivering inzake de afweging omtrent de hoogte van het subsidiebedrag die is gemaakt bij de afwijzing van de subsidieaanvraag wordt aangevuld in het besluit.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Rozenstraat 9 - Z.087119

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Rozenstraat 9" vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 24, 12 juni 2023 - Z.086344

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 21 juni 2023 Save the date Flexwonen Rivierenland.
 • 22 juni 2023 Deelsessies interregionale bijeenkomst.
 • 27 juni 2023 Uitnodiging Bieb Talk.
 • 30 juni 2023 Uitnodiging dagbestedingslocatie De Bogerd.
 • 30 juni 2023 Uitnodiging Van Kraaij Educatie.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 6 juni 2023, nr. 23/23 - Z.086344

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluit vast te stellen.