Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Altforst; Sluissewal 23 - Z.066977

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De hardheidsclausule toe te passen voor het uitbreiden van de bestaande sorteerruimte met koelcellen, met een goothoogte van 8,5 meter, voor het Fruitbedrijf Tijssen op locatie Sluissewal 23 te Altforst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 25, 21-06-2022 - Z.072163

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 • Afscheidsreceptie wethouders gemeente Nijmegen op 30 juni;
  Het college is verhinderd.
 • Algemene Ledenvergadering Gelders Genootschap op 30 juni.
  Het college is verhinderd.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 14 juni 2022, nr. 24/22 - Z.072163

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Mandaat,- volmacht- en machtigingsbesluit 2022 - Z.069671

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Het 'Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit West Maas en Waal 2022' vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Molenstraat - Z.059333

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag voorontwerpbestemmingsplan Boven-Leeuwen, Molenstraat vast te stellen.
 2. De bestemmingsplanprocedure te vervolgen en het ontwerpbestemmingsplan Boven-Leeuwen, Molenstraat ter inzage te leggen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkoopovereenkomst WML00, sectie N, perceelnr. 1271 - Z.072721

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Akkoord te gaan met de verkoop van de laatste bedrijfskavel op Veesteeg Oost (grootte ca. 4.302 m²) voor € 370.832,= (excl. btw).
 2. De verkoopopbrengst ten goede laten komen van kostenplaats 63025 / kostensoort 8315 (exploitatie Veesteeg Oost).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Rapport boekenonderzoek omzetbelasting 2017 tm 2020 - Z.063947

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Het resultaat van het boekenonderzoek omzetbelasting 2017 t/m 2020 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De ten onrechte gecompenseerde BTW, groot € 1.475 te betalen en te verantwoorden op taakveld 0.8 "overige lasten".
 3. Te streven naar een nieuw convenant per 1 januari 2023.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 - Z.072539

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De gemeentelijke jaarverantwoording kinderopvang West Maas en Waal 2021 vast te stellen.
 2. De informatie aan de gemeenteraad en Inspectie van het Onderwijs beschikbaar te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkoop grond nabij Jan Walravenstraat 45 Beneden-Leeuwen (Perceel G1413) - Z.072375

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De gemeentegrond gelegen nabij Jan Walravenstraat 45 te Beneden-Leeuwen, groot ca. 155m2, te verkopen (zie D.009134, verkoopaanbod 2017 + verkooptekening);
 2. Met het bod voor de grond van €86,10 per m2 k.k. akkoord te gaan;
 3. De opbrengst van de verkoop te boeken op kosten/kostensoort 65065/8315.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)