Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 27, 4 juli 2023 - Z.087178

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotatie PFO WMO/Jeugd 6 juli 2023
 2. Annotatie AB AVRI 6 juli 2023

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Beide notaties worden besproken en mee ingestemd.

Jaarverslag 2022 Sociom - Z.086658

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van bijgevoegd jaarverslag over 2022 van Sociom.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Inkoop 2023 t/m 2025 Welzijnswerk Sociom - Z.083032

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met bijgevoegde "offerteaanvraag inkoop basisopdracht Sociom 2023 t/m 2025".
 2. In te stemmen met bijgevoegde aanbieding "offerte opdracht West Maas en Waal". Het gevraagde bedrag van in totaal € 208.046,- is opgenomen in de begroting.
 3. In te stemmen met bijgevoegd contract "Raamovereenkomst gemeente West Maas en Waal, enkelvoudige onderhandse aanbesteding, inkoop basisopdracht stichting Sociom".

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

NIP Aanvraag ESR - Z.088419

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Het Nationaal Isolatie Programma (NIP) door Energie Samen Rivierenland (ESR) te laten uitvoeren in onze gemeente.
 2. In te stemmen met het voorgestelde projectplan van ESR voor de uitvoering van het NIP.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beneden-Leeuwen, Lauwendael - Z.088111

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De straatnamen "Hogeveldsestraat" en "Lageveldsestraat" toe te kennen binnen het woningbouwproject "Beneden-Leeuwen, Lauwendael".

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Voorlopige cijfers voortijdig schoolverlaten schooljaar 2021-2022 - Z.086979

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de voorlopige cijfers voortijdig schoolverlaten 2021-2022.
 2. Deze cijfers met bijgevoegde informatienota en oplegger ter informatie naar de Raad te sturen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 27, 4 juli 2023 - Z.087178

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 18 juli 2023 Vierdaagse doortocht Overbetuwe.
  Wethouder Van Gelder en gemeentesecretaris Arissen zijn aanwezig.
 • 19 juli 2023 Vierdaagse doortocht Wijchen.
  Burgemeester Van Neerbos, wethouder Van Gelder en gemeentesecretaris Arissen zijn aanwezig.
 • 20 juli 2023 Vierdaagse doortocht Berg en Dal.
  Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.
 • 21 juli 2023 Vierdaagse doortocht Heumen.
  Het college is verhinderd.
 • 22 juli 2023 Vierdaagse doortocht Mook en Middelaar.
  Het college is verhinderd.
 • 21 september 2023 Jaarcongres Vereniging Sport en Gemeenten.
  Het college is verhinderd.
 • 30 november 2023 Symposium huiselijk en seksueel geweld.
  Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 27 juni 2023, nr. 26/23 - Z.087178

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)