Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Regionale zaken week 27, 5 juli 2022 - Z.072677

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Ambtelijke annotaties bij:
  - AB AVRI 7 juli 2022
  - AB ODR 7 juli 2022
  - AB BSR 7 juli 2022

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de annotaties.

Uitnodigingen week 27, 05-07-2022 - Z.072677

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 • Blauwe Dinsdag doorkomst Nijmeegse vierdaagse (gemeente Overbetuwe) – dinsdag 19 juli
  Burgemeester Van Neerbos en wethouder Mol zijn aanwezig bij de doorkomst.
 • Driestroom en Jukebox vieren de Vierdaagse 2022 – dinsdag 19 juli
  Het college is verhinderd.
 • Strandfeestje Toverbaltheater – zaterdag 23 juli en zondag 24 juli
  De wethouders Reuvers en Van Gelder zijn 24 juli aanwezig.
 • Regionaal Volleybaltoernooi 2022 – vrijdag 4 november
  Bij deelname door een gemeentelijk team sluiten enkele collegeleden zich graag aan.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 27 juni 2022, nr. 26/22 - Z.072677

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Annotatie Pfo Wmo Jeugd 7 juli 2022 - Z.073601

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de annotatie voor het Pfo Wmo Jeugd van 7 juli 2022

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

De Bibliotheek op School bij de Laak te Wamel, Bibliotheek Rivierenland, tweede helft 2022 - Z.073333

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het programma 'De Bibliotheek op School' in te zetten op school de Laak te Wamel vanaf 29 augustus 2022 voor de tweede helft van 2022.
 2. De kosten voor de tweede helft van 2022 met een bedrag van € 2.378,- te dekken uit de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid 64040-8400.
 3. De kosten op jaarbasis vanaf 2023 met een bedrag van € 5.707,20 structureel te dekken uit de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid 64040-8400.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststelling subsidie 2021 subsidiejaarprogramma - Z.069665

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitgevoerde rechtsmatigheidscontrole op de door u toegekende structurele subsidies binnen het subsidiejaarprogramma 2021.
 2. De toegekende structurele subsidies uit het bijgevoegde overzicht "vaststellingsgegevens 2021" vast te stellen.
 3. De aan volleybalvereniging Isala verstrekte subsidie van € 2.376,- vaststellen op € 1.372,-. Het verschil van € 1.004,- terugvorderen.
 4. De aan tafeltennisvereniging Topspin verstrekte subsidie van € 358.- vaststellen op € 477,-. Het verschil van € 119,- uitbetalen.
 5. De aan Judovereniging Tora verstrekte subsidie van € 1.897,- vaststellen op € 1.453,-. Het verschil van € 444,- terugvorderen.
 6. Het verzoek van EHBO vereniging Beneden-Leeuwen voor een hogere subsidie in 2022 af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)