Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Afwezig: 

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (bij agendapunt 220681 - Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar last onder dwangsom)

Uitnodigingen week 35, 30-08-2022 - Z.074370

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Jaarlijks früschoppen-concert Die Reifholzkappelle – zondag 11 september 2022
  Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.
 • Het Bier Festival De Betuwe - zondag 11 september 2022
  Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 23 augustus 2022, nr. 34/22 - Z.074370

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

DVO Gecertificeerde Instellingen - Z.075631

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het aangaan van de Dienstverleningsovereenkomst Gecertificeerde Instellingen met de Regio Rivierenland.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar last onder dwangsom - Z.070431

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit te wijzigen door de hoogte van de dwangsom te bepalen op € 3.000,- en voor het overige het bestreden besluit in stand te laten.
 3. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar tegen invorderingsbesluit - Z.054259

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren,
 2. Het bestreden besluit van 5 februari 2021 c.q. het besluit van 1 juni 2022 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aansprakelijkstelling - Z.067494

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met de volgende opties en akkoord te gaan met de verdere schadeafwikkeling door Melior conform onderstaande opties en bedragen:
  a. Een schikkingsvoorstel van € 12.500,- zonder verdere onderbouwing;
  b. Een schadevergoeding van maximaal € 19.350,20 met volledige onderbouwing van de gemaakte kosten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidieaanvraag dierenambulance - Z.067591

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De aanvraag van Stichting Dierenambulance Brabant Noord Oost voor een subsidie van € 7.000,- voor het jaar 2022 af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)