Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Loco-gemeentesecretaris R.M.J.T (Renate) Kornelis
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Afwezig:

 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen

Uitnodigingen week 36, 31 augustus 2021 - Z.059371

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Afscheid wethouder Tiemens (gemeente Nijmegen) op vrijdag 10 september;
 • Jubileumavond Bouwsocieteit Rivierenland op vrijdag 17 september (ontvangen voor burgemeester, wethouder Mol en wethouder Cruijsen);
 • Bijpraatmoment Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland op vrijdag 15 oktober (en diverse werksessies in september).

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 31 augustus 2021, nr. 35/21 - Z.059371

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Dreumel, Vluchtheuvelstraat 1b - Z.058330

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Akkoord te gaan met het aangaan van de exploitatieovereenkomst (bijlage) met S&T Beheer B.V. met als doel om de realisatie van 14 woningen met bijbehorende voorzieningen te Vluchtheuvelstraat 1b te Dreumel.

Besluit

Aangehouden

Toelichting besluit

College heeft behoefte aan meer informatie voordat er een besluit wordt genomen.