Aanwezig:

  • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
  • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
  • Wethouder H.J. (Erik) Peters
  • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
  • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
  • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Gezamenlijke reactie colleges Rivierenland op brief Vluchtelingenwerk Oost Nederland - Z.060621

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

  1. De brief als reactie op de brief van Vluchtelingenwerk Oost Nederland vast te stellen en te versturen.
  2. De gemeenteraad te informeren over het antwoord aan VWON en de laatste stand van zaken nieuwe Wet Inburgering 2021 middels de raadsinformatiebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 38, 21 september 2021 - Z.061567

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Opening Erfgoedfestival op 3 oktober van 12 tot 14.30 in de Vereniging in Nijmegen.
Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 14 september 2021, nr. 37/21 - Z.061567

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Opheffen voorziening onderhoud begraafplaatsen - Z.060192

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

  1. De voorziening onderhoud begraafplaatsen op te heffen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)