Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Regionale zaken week 39, 27 september 2022 - Z.076508

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie AB ODR 3 oktober 2022.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de opgestelde annotatie.

Programmabegroting 2023-2026: tweede behandeling - Z.07213

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennisnemen van de Programmabegroting 2023-2026.
 2. Kennisnemen van de wijzigingen die verwerkt zijn na de eerste collegebehandeling op 20 september 2022.
 3. Kennisnemen van de reactie op het amendement.
 4. De Programmabegroting aanbieden aan de raad om deze vast te stellen in haar vergadering van 2 november 2022.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Na bespreking van de wijzigingen zoals bij de eerste behandeling vorige week afgestemd besluit het college:

 1. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2023-2026.
 2. Kennis te nemen van de wijzigingen die verwerkt zijn na de eerste collegebehandeling op 20 september 2022.
 3. Kennis te nemen van de reactie op het amendement.
 4. De Programmabegroting aan te bieden aan de raad om deze vast te stellen in haar vergadering van 2 november 2022.

Uitnodigingen week 39, 27 september 2022 - Z.076508

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Online sessie Wereldarmoededag - maandag 17 oktober 2022
  Wethouder Reuvers neemt deel.
 • Voorstellingen Toverbaltheater - diverse data vanaf 19 oktober
  De wethouders Reuvers en Van Gelder wonen een voorstelling bij.
 • RegioDeal Dag - vrijdag 18 november 2022
  Het college zal voltallig aanwezig zijn tijdens deze dag.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 20 september 2022, nr. 38/22 - Z.076508

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Voorontwerpbestemmingsplan Alphen, Dijkgraaf de Leeuwweg 22 - Z.052577

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het inspraakverslag voorontwerpbestemmingsplan Alphen, Dijkgraaf de Leeuwweg 22 vast te stellen.
 2. De wettelijke procedure op te starten en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)