Aanwezig:

 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp (voorzitter)
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Afwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos

Regionale zaken week 40, 4 oktober 2022 - Z.076774

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotatie PFO WMO/Jeugd 6 oktober 2022
 2. Bij de ODR zijn voor het bestuurlijk overleg twee afstemmingsmomenten: opdrachtgeversoverleg en opdrachtnemersoverleg (sturing organisatie en financiën). Door diverse gemeenten is inmiddels besloten de vertegenwoordiging per gemeente daarop af te stemmen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 1. Met de annotatie stemt het college is.
 2. De bestuurlijke vertegenwoordiging per heden wijzigen in: opdrachtgeversoverleg: wethouder Mol; opdrachtnemersoverleg wethouder Van Gelder.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 27 september 2022, nr. 39/22 - Z.076774

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

 

Uitnodigingen week 40, 4 oktober 2022 - Z.076774

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Jubileum 40 jaar sporthal Trumele Dreumel - zaterdag 15 oktober
  Wethouder Van Gelder bezoekt het jubilieum.
 • Openingsfeest dorpshuis De Hucht Alphen - zaterdag 22 oktober
  Indien burgemeester Van Neerbos niet kan zal wethouder Mol gaan.
 • COA bijeenkomst 'Masterclass AZC' - 2, 16 of 23 november
  Het college heeft geen interesse.
 • Gemeente Oss diner WK rolstoeltennis (t.a.v. weth. Sport) - zaterdag 5 november 2022
  Het college is verhinderd.
 • Gemeente Oss finale WK rolstoeltennis (t.a.v. burgem.) - zondag 6 november 2022
  Voorleggen aan burgemeester Van Neerbos na zijn vakantie.

Mandatering regionale aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie -Z.077012

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met een aanvraag van een rijksbijdrage op grond van Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027.
 2. Wethouder J.E.M. Mol - Van de Camp te machtigen tot mede ondertekening van de bovengenoemde aanvraag.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. In te stemmen met een aanvraag van een rijksbijdrage op grond van Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027.
 2. De burgemeester machtigt wethouder J.E.M. Mol - Van de Camp tot mede ondertekening van de bovengenoemde aanvraag.

Tarievenverordening voor Welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en
Waal 2023 - Z.073875

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De raad voor te stellen de Tarievenverordening voor Welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal 2023 vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen de Tarievenverordening voor Welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal, vastgesteld op 13 december 2018, in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)