Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (ziek)

Beantwoording raadsvragen bij de begroting 2024 - Z.092501

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Na bespreking en enkele aanpassingen stemt het college in met de beantwoording van de raadsvragen.

Uitnodigingen week 42, 17 oktober 2023 - Z.092501

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Uitnodiging Regio Deal dag vrijdag 17 november
  Wethouder Van den Boom neemt deel aan de dag.
 • Uitnodiging symposium “Over de grens van” donderdag 30 november
  Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 10 oktober 2023, nr. 41/23 - Z.092501

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Jaarverslag team Leerplicht schooljaar 2022-2023 - Z.092747

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raadsinformatienota 'jaarverslag team Leerplicht 2022-2023' vast te stellen.
 2. De raadsinformatienota 'jaarverslag team Leerplicht 2022-2023' aan de gemeenteraad aan te bieden met de voorgestelde bijlagen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota Dorpstraat / Rooijsestraat - Z.091799

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Zie Informatienota

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Stoppen exploitatie laadpalen in eigen beheer - Z.092525

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De laadpalen die we als gemeente in eigen beheer hebben van de hand te doen.
 2. De drie huidige locaties in de openbare ruimte in de concessie van Vattenfall op te nemen.
 3. De vierde laadpaal tegen de economische waarde over te dragen aan Moeke Mooren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Dreumel, Dorpstraat 28a - Z.079245

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Dreumel, Dorpstraat 28a
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Kampsestraat 10 - Z.062770

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Boven-Leeuwen, Kampsestraat 10
 2. Voor dit bestemmingplan geen milieueffectrapportage te laten opstellen
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)