Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Aanbesteding Arbodienst; verzoek tot uitzonderingsregel inkoopbeleid - Z.077593

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Akkoord te gaan met het toepassen van de uitzonderingsregel van het inkoopbeleid.
 2. Het ondertekenen van het inkoopplan.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Grondruil Appelhoek Liander/WMW - Z.077800

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde grondruil zoals aangegeven op de tekening in de bijlage tussen de gemeente en Liander;
 2. De bevoegdheid tot het aangaan en het tekenen van grondruil overeenkomsten kleiner dan 100m² te mandateren aan de gemeente secretaris met de mogelijkheid tot ondermandaat aan de teammanager Team Control en juridisch medewerker Team Control JZ.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde grondruil zoals aangegeven op de tekening in de bijlage tussen de gemeente en Liander;
 2. De bevoegdheid tot het aangaan en het tekenen van grondruil overeenkomsten kleiner dan 100m² te mandateren aan de gemeente secretaris met de mogelijkheid tot ondermandaat aan de teammanager Team Control en juridisch medewerker Team Control JZ. Aan het mandaat nadrukkelijk te koppelen, en bij de besluitvorming op basis van het mandaat, nadrukkelijk het advies van het team Ruimte zichtbaar te maken en te betrekken.

Beneden-Leeuwen, Waalbandijk 107 - Z.069098

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag voorontwerpbestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Waalbandijk 107 vast te stellen
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Waalbandijk 107 ter inzage leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Principeverzoek Sluissestraat 3A Maasbommel - Z.072443

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen principemedewerking te verlenen aan het ingediende verzoek voor de realisatie van een woning op het perceel Sluissestraat 3A, Maasbommel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Principeverzoek Woerdsestraat ongenummerd, Altforst - Z.056869

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen principemedewerking te verlenen voor de realisatie van 19 woningen aan de Woerdsestraat ongenummerd te Altforst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Principeverzoek Grootschalig Grondverzet Landgoed Maas & Waal (Achtmorgen) - Z.077900

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen een principebesluit te nemen voor het project Landgoed Maas en Waal op basis van het Stappenplan Grootschalig Grondverzet, om te kunnen starten met de voorbereiding van de realisatie van het initiatief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Fiscale optimalisatie uittreding GR-MARN - Z.047548

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst ten behoeve van de fiscale optimalisatie van de ontheffing voor onze gemeente van de aanlevering van afvalstoffen bij de ARN (vanaf 1-1-2021) en de uittreding bij de GR-MARN (vanaf 1-1-2022).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Straatnaam 'Koningshof' - Dreumel, Vluchtheuvelstraat 1b - Z.077446

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De straatnaam 'Koningshof' toe te kennen binnen het nieuwe woningbouwproject 'Vluchtheuvelstraat 1b in Dreumel'.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 18 oktober 2022, nr. 42/22 - Z.077597

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)