Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Afwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (agendapunt 267254 Ontwerpbestemmingsplan "Florastraat 15, Boven-Leeuwen")
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (ziek)

Raadsinformatiebrief opvang vluchtelingen - Z.093846

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Bijgaande raadsinformatiebrief Opvang Vluchtelingen en de bijlage 'aanbod Vluchtelingen & Statushouders Regio Rivierenland' te verzenden aan de raad

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Najaarsnota 2023 - Z.093398

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Instemmen met de Najaarsnota 2023 en aan de raad aanbieden om vast te stellen;
 2. Instemmen met het concept raadsvoorstel en het bijbehorende besluit.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verordening onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid bestuur (art. 213a Gemeentewet) gemeente West Maas en Waal 2023 - Z.093632

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met de Verordening onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid bestuur (art. 213a
  Gemeentewet) gemeente West Maas en Waal 2023 en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verordening controle financiële beheer en organisatie (art. 213 Gemeentewet) - Z.093631

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met de Verordening controle financiële beheer en organisatie (art. 213 Gemeentewet) gemeente West Maas en Waal 2023 en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (art. 212 Gemeentewet) gemeente West Maas en Waal 2023 - Z.093689

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Vast te stellen: Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (art. 212 Gemeentewet) gemeente West Maas en Waal 2023

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 24 oktober 2023, nr. 43/23 - Z.093205

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Ontwerpbestemmingsplan "Florastraat 15, Boven-Leeuwen - Z.076138

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Florastraat 15, Boven-Leeuwen", voor de realisatie van vijf woningen op het perceel Florastraat 15 in Boven-Leeuwen en het ontwerpbestemmingsplan ter
  inzage leggen voor zienswijzen;
 3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde overeenkomst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, verplaatsing Aldi" - Z.043833

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, verplaatsing Aldi" gewijzigd vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ophoging Budget Lokale Aanpak Isolatie - Z.088419

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ophogen van het budget voor de aanpak lokale isolatie
 2. Het CDOKE budget in te zetten om de overhead te betalen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Boven-Leeuwen, Kampsestraat 2" - Z.071162

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Boven-Leeuwen, Kampsestraat 2" gewijzigd vast te stellen;

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 44, 31 oktober 2023 - Z.093205

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • oktober/november 2023 Uitnodiging 6 bijeenkomsten VNG.
  Het college is verhinderd.
 • 9 november 2023 Leste Mert Snertmaaltijd
  Burgemeester Van Neerbos en wethouder Reuvers nemen deel.
 • 16 en 17 november 2023 Uitnodiging VGGM bijeenkomst.
  Het college is verhinderd.
 • 18 november 2023 Uitnodiging Ver-1-igingsavond.
  Burgemeester Van Neerbos, wethouders Reuvers en Van Den Boom en gemeentesecretaris Arissen zijn aanwezig.
 • 18 december 2023 Uitnodiging afscheid burgemeester Hans Beenakker.
  Burgemeester Van Neerbos bezoekt de bijzondere raadsvergadering.