Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (ziek)

Regionale zaken week 46, 14 november 2023 - Z.093855

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie Wethouders-overleg BW-MO Gelderland Zuid 16 nov 2023

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

De annotatie wordt besproken en toegelicht door de portefeuillehouder. Daarbij geeft hij toelichting op een brief die de Rivierenland gemeenten aan centrumgemeente Nijmegen verzenden met betrekking tot verdeling resterende middelen over regiogemeenten.

Het college stemt in met de annotatie.

Informatiebeveiligingsbeleid - Z.090784

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad voor te stellen het Informatieveiligheidsbeleid vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar tegen kostenbeschikking - Z.089081

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. Het besluit van 29 januari 2021 te herroepen met inachtneming van de volgende punten:
  - Als grondslag van het verhaal van de kosten artikel 5:25 lid 6 Algemene wet bestuursrecht (Awb) opnemen.
  - De kosten die zien op ongediertebestrijding in de woning van reclamant en in de woningen van de buren alsmede de kosten van het tijdelijk onderbrengen van de buren in een hotel in mindering brengen op het te verhalen bedrag.
  - De gemaakte ambtelijke uren die gericht zijn op de ongediertebestrijding woning reclamant, woningen buren en het onderbrengen in een hotel in mindering brengen op het te verhalen bedrag.
  - De ambtelijke kosten inzake voorbereiding en uitvoering van de bestuursdwang dienen nader gespecificeerd te worden. Indien blijkt dat de uren betrekking hebben op de periode van de begunstigingstermijn (tot en met 3 augustus 2020) dient het bestreden besluit op dit punt te worden herroepen.
 2. Een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 1.194,-.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 46, 14 november 2023 - Z.093855

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 23 november 2023 Uitnodiging 40-jarig jubileum Jan van den Berg
  Het college is verhinderd.
 • 24 november 2023 Save the date - afscheidsreceptie dijkgraaf Co Verdaas
  Het college is verhinderd.
 • 10 december 2023 Uitnodiging Dickens Festijn
  Burgemeester Van Neerbos zal aanwezig zijn.

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar omgevingsvergunning - Z.085502

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. Het bezwaar onder 1 gegrond te verklaren;
 2. De bezwaren onder 2 tot en met 6 ongegrond te verklaren;
 3. Het bestreden besluit van 7 juli 2023 in stand te laten met dien verstande dat een nadere motivering wordt opgenomen inzake de belangenafweging betreffende privacyvermindering;
 4. Bij de beslissing op bezwaar, onder verbetering van de grondslag, een besluit nemen op de aanvraag aanbrengen stelconplaten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Update Erfgoedverordening - Z.094469

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen om onder intrekking van de Erfgoedverordening West Maas en Waal 2013 de verordening Erfgoedverordening West Maas en Waal 2024 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Belastingverordeningen 2024 - Z.093407

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad voor te stellen om de belastingverordeningen 2024 vast te stellen. Het betreft de volgende verordeningen:
  a. Verordening Hondenbelasting 2024;
  b. Verordening Toeristenbelasting 2024:
  c. Verordening Watertoeristenbelasting 2024;
  d. Verordening Forensenbelasting 2024;
  e. Verordening Marktgelden 2024;
  f. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2024;
  g. Verordening Rioolheffing 2024;
  h. Legesverordening 2024 met bijbehorende tarieventabel;
  i. Verordening roerende zaakbelasting 2024;
  j. Verordening onroerende zaakbelasting 2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Afwijken inkoopbeleid voor koersnotitie duurzaamheid - Z.089376

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Af te wijken van ons inkoopbeleid om zo Berenschot de koersnotitie te laten blijven begeleiden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Inkoop gladheidmaterieel - Z.087314

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid om technische en economische redenen en overgaan tot aanschaf van 4 zoutstrooiers.
 2. De opdracht te gunnen aan Aebi Schmidt Nederland BV voor een bedrag van € 184.400,- exclusief BTW (inclusief inruil oud materieel € 5.100,-)
 3. Met Aebi Schmidt Nederland BV een overeenkomst te sluiten voor levering en onderhoud van de betreffende zoutstrooiers.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 7 november 2023, nr. 45/23 - Z.093855

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.