Aanwezig:

  • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
  • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
  • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
  • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
  • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 48, 29 november 2022 - Z.079082

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie AB ODR 5 december 2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de voorliggende annotatie.

Uitnodigingen week 48, 29 november 2022 - Z.079082

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

12 januari 2023 VNG bijeenkomst zorgfraude
Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 22 november 2022,, nr. 47/22 - Z.079082

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Uitbesteden behandeling aanvragen leerlingenvervoer - Z.079079

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

  1. De behandeling van de aanvragen leerlingenvervoer uit te besteden.
  2. Deze dienstverlening enkelvoudig onderhands aan te besteden voor de duur van de lopende contractperiode van het leerlingenvervoer.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)