Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 9, 28 februari 2023 - Z.082294

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie AB ODR 10 maart 2023.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de annotatie.

Plan van aanpak Financiële rechtmatigheid en (Verbijzonderde) Interne Controle - Z.082294

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Plan van aanpak Financiële rechtmatigheid en (Verbijzonderde) Interne Controle

Het college stemt in met het plan van aanpak (zoals aangeboden en besproken in de collegevergadering van 7 februari 2023) en de nu toegevoegde uitvoeringsagenda 2023. Voorts besluit het college de stukken ter kennisname aan te bieden aan de auditcommissie. Om de voortgang te kunnen bewaken wenst het college na de zomervakantie 2023 een update te ontvangen.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 7 februari 2023, nr. 6/23 - Z.082293

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Uitnodigingen week 9, 28 februari 2023 - Z.082294

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Ideeënavond Kinderboerderij De Grote Gemeente - donderdag 9 maart 2023.
  Wethouder Van Gelder is ivm raadsvergadering tot ca. 19.30 uur aanwezig.
 • Afscheid wnd. Burgemeester Meijers (Buren) - maandag 6 maart 2023
  Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.
 • Installatie burgemeester Ostendorp (Buren) - vrijdag 10 maart 2023
  Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.
 • Uitnodiging Businessclub LEONES - woensdag 15 maart
  Het college is verhinderd.
 • Conferentie ‘Sluitende aanpak Gelderland-Zuid’ - donderdag 16 maart
  Het college is verhinderd.
 • Netwerkevent Romeinen in Gelderland - vrijdag 31 maart 2023
  Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 14 februari 2023, nr. 7/23 - Z.082293

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Eerste wijziging beleidsregel Behoud en bevordering samenredzaamheid West Maas en Waal 2023 - Z.082821

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De Beleidsregel Behoud en bevordering leefbaarheid en samenredzaamheid West Maas en Waal 2022 in te trekken;
 2. De Beleidsregel Behoud en bevordering leefbaarheid en samenredzaamheid West Maas en Waal 2023, vastgesteld op 24 januari 2023, in te trekken
 3. De Beleidsregel Behoud en bevordering leefbaarheid en samenredzaamheid West Maas en Waal 2023 vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Contractovername project Molenstraat, Boven-Leeuwen - Z.083025

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met contractovername door Reuvers Projecten in Ontwikkeling B.V. van het project Molenstraat, Boven-Leeuwen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Voorleesexpress - Z.080645

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De gevraagde subsidie voor de uitvoering van het product Voorleesexpress (VLE) voor 2023 toe te kennen aan Bibliotheek Rivierenland.
 2. Vanaf 2024 het product Voorleesexpress structureel af te nemen en de subsidiëring hiervan op te laten nemen in de jaarlijkse subsidieaanvraag van Bibliotheek Rivierenland.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

De gevraagde subsidie voor de uitvoering van het product Voorleesexpress (VLE) voor 2023 toe te kennen aan Bibliotheek Rivierenland.
Over een eventuele voortzetting vanaf 2024 besluit het college eerst na een evaluatie in oktober 2023. De bibliotheek levert voor deze evaluatie een overzicht aan van het aantal gezinnen dat bereikt is en welke resultaten zijn behaald.