Besluitenlijsten B en W

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van onze gemeente. Zij vergaderen, ondersteund door de gemeentesecretaris, iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. 
In de openbare besluitenlijst kunt u lezen over welke onderwerpen het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen heeft. In de B en W Uitgelicht staan samenvattingen van de openbare besluiten.

Verslagen vanaf oktober 2013 kunt u terugvinden via het webarchief.

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Archief
Top