Over de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De raad bepaalt op hoofdlijnen wat er gebeurt in onze gemeente. Zij komen op voor de belangen van inwoners, bedrijven en instellingen. In de gemeenteraad zitten 17 vertegenwoordigers van de bevolking. Deze raadsleden worden elke vier jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen.  De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • Volksvertegenwoordiging
  • Kadering
  • Controle

Zetelverdeling raad 

Zetelverdeling raad 2018-2022
FD Partij Beneden-Leeuwen 3
VVD 3
F.D. Dreumel 3
F.D.Maasdorpen 2
SP (Socialistische Partij) 2
F.D.Wamel 1
CDA 1
Sociaal Maas en Waal 1
F.D.Boven-Leeuwen 1

Fractievolgers

De fracties kunnen werken met fractievolgers. Dit zijn personen, niet zijnde raadsleden, die op verzoek van een fractie ondersteuning verlenen aan de fractieleden en die door de fracties als zodanig ter benoeming zijn voorgedragen aan de gemeenteraad.

Coalitieakoord

Na de lokale verkiezingen op 19 maart 2014 vormen VVD en FD West Maas en Waal samen de coalitie. FD West Maas en Waal bestaat uit de partijen FD Wamel, FD Boven-Leeuwen, FD Maasdorpen, FD Dreumel en Partij Beneden-Leeuwen. Op 19 juni boden deze coalitiepartijen aan de voorzitter van de gemeenteraad het coalitieakkoord aan. Dit coalitieakkoord draagt de titel ´Vernieuwen en doorzetten´. In het coalitieakkoord wordt richting geven aan het te ontwikkelen en te voeren beleid in de raadsperiode 2015 – 2018.

Top