Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert doorgaans één keer in de vier/vijf weken om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraad neemt besluiten op basis van raadsvoorstellen die gemaakt worden door het college van burgemeester en wethouders, het presidium, een fractie of een raadslid.

  • Voorafgaand aan elke raadsvergadering plaatsen wij de agenda en vergaderstukken online. Wilt u hierop ook graag per e-mail geattendeerd worden, stuurt u dan een e-mail naar griffie@westmaasenwaal.nl
  • Raadsleden hebben de mogelijkheid om naar aanleiding van de stukken vragen te stellen. De vragen en de antwoorden (indien beantwoord) zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem bij het onderdeel Raadsvragen.
  • Alle vergaderstukken vanaf 2011 kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem.
  • Voor vergaderstukken voor 2011 verwijzen wij u door naar het webarchief.

Top