Regelingenbank

Digitale regelingenbank

De verordeningen van de gemeente West Maas en Waal zijn te raadplegen via de digitale regelingenbank op Overheid.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De informatie in de regelingenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de wet. Alleen publicatie in het huis aan huisblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.

Wat kunt u vinden in de digitale regelingenbank?

Op dit moment zijn de volgende regelingen beschikbaar:

  • algemeen verbindende voorschriften, zoals gemeentelijke verordeningen; 
  • diverse reglementen, zoals het reglement van orde van de raad. 

Beleidsregels, het Mandaatbesluit en enkele verordeningen die nog niet zijn opgenomen in de digitale regelingenbank, vindt u onder Regels en verordeningen

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met E. (Esther) Bakker, juridisch beleidsmedewerker T 14 0487 of met E. (Erik) Peters, juridisch medewerker T 14 0487.

Top