Iemand machtigen om voor u te stemmen

Bent u zelf niet in de gelegenheid om op 20 maart uw stem uit te brengen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen, oftewel iemand machtigen. U geeft dan een volmacht af aan een andere kiezer, die eveneens op 4 februari 2019 in West Maas en Waal is ingeschreven is. Dit kan zowel voor de Provinciale statenverkiezingen als voor de waterschapsverkiezingen. Deze persoon moet uw stem gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen in hetzelfde stembureau voor dezelfde verkiezing en mag maximaal twee volmachten aannemen.

Iemand machtigen kan op twee manieren.

Via de stempas (onderhandse volmacht)

U kunt stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer die in West Maas en Waal woont. Dit kan tot op de dag van de stemming. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in. Zowel u als de persoon die voor u stemt zetten een handtekening. De persoon die voor u stemt (de gevolmachtigde) neemt de ingevulde en getekende stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Dit is nodig in de volgende situaties: 

  • U bent niet in West Maas en Waal nadat de stempassen zijn verstuurd
  • U wilt voor het referendum iemand machtigen die niet in West Maas en Waal woont

Aanvragen

U kunt onderstaande formulier(en) 'L8 Verzoek om bij volmacht te stemmen' gebruiken om de schriftelijke volmacht aan te vragen. U moet beide formulieren invullen als u iemand wilt machtigen voor de Provinciale statenverkiezingen én de waterschapsverkiezingen. 
De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk vrijdag 15 maart om 17.00 uur hebben ontvangen. Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@westmaasenwaal.nl of stuur het op.Na 15 maart kunt u iemand alleen nog onderhands machtigen via de achterkant van de stempas (of kiezerspas).

Zodra het verzoek wordt ingewilligd, wordt het volmachtbewijs naar de persoon die voor u stemt gestuurd. Deze persoon kan de volmachtstem alleen gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Hij/Zij hoeft hierbij geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien, omdat de gemeente bij de aanvraag uw identiteit heeft kunnen vaststellen. 
Heeft u eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kunt u deze niet meer intrekken en kunt u niet meer zelf stemmen.

Voor meer informatie kunt u ook naar de website van de Kiesraad.

Top