Stemmen in een andere gemeente

Bent u op 20 maart 2019 niet in de gelegenheid uw stem in de gemeente West Maas en Waal uit te brengen, maar wel in een andere gemeente in de provincie Gelderland of het gebied van het waterschap? In dat geval kunt u een kiezerspas aanvragen .Met de kiezerspas kunt u stemmen in alle gemeenten binnen de provincie Gelderland en/of het waterschap Rivierenland.

U kunt alleen een kiezerspas aanvragen als u op 4 februari 2019 (peildatum) bent ingeschreven in de gemeente. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. Een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt. U kunt geen kiezerspas aanvragen als u al een schriftelijke aanvraag voor een volmacht heeft gedaan.

Kiezerspas schriftelijk aanvragen

Vul het onderstaand formulier 'K6 Verzoek om een kiezerspas' in. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk vrijdag 15 maart 17.00 uur hebben ontvangen. Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@westmaasenwaal.nl  of stuur het op. Zodra het verzoek wordt ingewilligd, wordt de kiezerspas naar het door u opgegeven adres gestuurd.

U kunt de kiezerspas ook persoonlijk bij de balie in het gemeentehuis aanvragen tot uiterlijk dinsdag 19 maar 12.00 uur. Neem bij de aanvraag uw stempas en uw (geldige en nog niet verlopen) identiteitsbewijs mee.

Te downloaden:

Top