Stempas kwijt of niet ontvangen

U kunt alleen stemmen met uw eigen stempas. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen, terwijl u wel op 4 februari 2019 in de gemeente stond ingeschreven, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

Deze kunt u aanvragen door formulier 'J8 Verzoek vervangende stempas' in te vullen. Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@westmaasenwaal.nl. of stuur het op. Uw formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart door de gemeente zijn ontvangen

U kunt de (vervangende) stempas ook persoonlijk bij de balie in het gemeentehuis aanvragen. Dan heeft u een (geldig en nog niet verlopen) identiteitsbewijs nodig. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2018 om 12.00 uur.

Top