Verkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland.

Op donderdag 23 mei 2019 kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie de leden van het Europees Parlement.

Top