Verkiezingen Tweede Kamer

Op woensdag 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Nederlanders met kiesrecht mogen elke 4 jaar (of vaker, als een kabinet valt) kiezen wie hen vertegenwoordigt in de Tweede Kamer. Net als bij eerdere verkiezingen ontvangt u uiterlijk 2 weken voor de verkiezingsdag een stempas op uw (woon)adres. Hiermee kunt u stemmen in elk stembureau in onze gemeente. Uiterlijk 10 maart ontvangt u de kandidatenlijsten waarop ook de adressen en zittingstijden van de stemlokalen staan vermeld.

Informatie over de verkiezingen

Algemene informatie over de Tweede Kamerverkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad. Meer over de samenstelling en werkzaamheden van de Tweede Kamer leest u op de website van de Tweede Kamer.
 

Volmacht stemmen

Wilt u iemand anders machtigen om uw stem uit te brengen? Dit heet een volmacht. Print hiervoor het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen uit en vul het in. Lever het uiterlijk
10 maart 2017 in op het gemeentehuis. U mag het ons ook voor die datum per post sturen: Gemeente West Maas en Waal, Klantcontactcentrum, Postbus 1, 6658 ZG, Beneden-Leeuwen. 

U kunt ook wachten totdat u uw stempas krijgt. Dan vult u de achterkant van uw stempas in. Deze stempas geeft u aan degene die voor u stemt. Deze persoon moet tegelijk met uw stem ook zijn of haar eigen stem uitbrengen. We noemen dit een onderhandse volmacht. 

Let op: degene die uw stem uitbrengt, moet op 30 januari 2017 in onze gemeente als kiezer staan geregistreerd.

Stemmen in andere gemeente

Wilt u stemmen in een andere gemeente? Een kiezerspas vraagt u eenvoudig aan met het formulier Verzoek om een kiezerspas . Print dit formulier uit, vult het in en lever het uiterlijk 10 maart 2017 in op het Stadskantoor. U mag het ons ook voor die datum per post sturen: Gemeente West Maas en Waal, Klantcontactcentrum, Postbus 1, 6658 ZG, Beneden-Leeuwen. 

Als u liever persoonlijk langskomt om de volmacht of kiezerspas te regelen, maak dan altijd een afspraak.

Stemmen per brief

Bent u tijdens de verkiezingen in het buitenland? En wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Vul dan het formulier Verzoek om per brief te stemmen  in. Stuur het ingevulde formulier naar de gemeente waarin u staat ingeschreven. Doe dit vóór 15 februari 2017. Meer informatie over stemmen per brief leest u op de website van de Kiesraad.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen? Bel naar 14 0487

Top