Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

  Extra informatie

  Commissie Bezwaarschriften Gemeente West Maas en Waal

  De Commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie van deskundigen, die het college adviseert over het besluit op een bezwaarschrift.
  Deze volledig onafhankelijke commissie komt in beginsel 1 per maand bijeen en bestaat uit 4 externe leden die niet voor de gemeente West Maas en Waal werkzaam zijn.
   

  Voorzitter:

  • dhr. mr. S. Visser

  Leden (en plv voorzitter):

  • Mevr. Mr. LB.F.M. Hellwig
  • Mevr. Mr. M.Vermeeren
  • De heer N.J.A. Arts

  Secretariaat: 

  • Team Financiële en Juridische Zaken

  Heeft u gevonden wat u zocht?