Op vrijdag 4 februari heeft het centraal stembureau een openbare zitting gehad.

Daar is beslist over de volgende punten:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten
  • de daarop voorkomende kandidaten
  • de aanduidingen van de partij

Hierna heeft het centraal stembureau de lijsten genummerd.

U kunt het proces-verbaal van de zitting openen en bekijken:
Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten

Op 1 februari 2022 had het centraal stembureau om 16.00 uur in een niet-openbare zitting om de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste partijnaam onderzocht.

Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten